Anorexie

Léčba anorexie

Mentální anorexie patří mezi nemoce spadající do oblasti psychosomatických potíží. Součást tohoto onemocnění tvoří psychologicky podmíněný dojem. Anorexií postižený člověk si připadá moc tlustý. Přijatelné prostředky, jak se dá této ošklivé nemoci čelit, se v mnoha ohledech rozlišují od léčby jiných běžných nemocí. Můžeme tedy zkonstatovat, že pouhou návštěvou lékaře a poctivým braním předepsaných [...]

Anorexie

Mentální anorexie se značí jako nemoc psychosomatického rázu. Řadí se mezi tzv. poruchy příjmu stravy (jako např. mentální bulimie). Ačkoliv je v dnešní době stále více zmedializovaná, mnozí lidé toto onemocnění považují spíše za módu mladých dívek, které doufají v dráhu modelky. Realita je ovšem daleko závažnější. V České republice trpí na základě údajů Ústavu zdravotnických informací a [...]

Prevence anorexie

V případě vlastní léčby anorexie se jedná o celkem komplikovanou záležitost. Nedají se zde totiž snadno uplatnit souhrnné metody, které by účinně fungovaly u všech pacientů. Je tedy více než jisté, že co se týče prevence tohoto onemocnění, je situace daleko složitější. To ale opravdu vůbec neznamená, že by nejbližší těch, jenž anorexie bezprostředně ohrožuje, měli být jakkoliv bezradní. V souvislo [...]

Příznaky anorexie

Ačkoliv se v dnešní době díky nejrůznějším médiím dovídáme o mentální anorexii celkem pravidelně, pořád setrvávájí určité nejasnosti v otázkách, kde vůbec tato nemoc začíná, a kde a jakým způsobem odezní. Jinak řečeno neustále existují dohady, jak se dá rozeznat běžná starost o štíhlou linii od jejích patologických podob. Z toho důvodu najdete v následujím textu stručný přehled základních příznaků [...]

Anorexie - průběh nemoci

Anorexie je nemoc dána souběžně duševními i čistě tělesnými okolnostmi, a tak může nabývat velmi různých podob. Proto je složité hovořit o samotné anorexii. Má zvláštní formy, které se od sebe v mnoha ohledech liší. Obecně se dá říci, že se druhy tohoto onemocnění běžně dále dělí, a to v závislosti na dvou faktorech. Zaprvé: doba trvání problémů s anorexií. Zadruhé: způsob, jakým postižený člověk [...]


[1/1]