Jóga a její vliv na zdraví a hubnutí

28.09. 2011 • Hubnutí a cvičení 4278x

Hubnutí je v současné době termínem, který používá obrovské množství lidí, nicméně skutečnost je taková, že o shazování kilogramů většina lidí pouze mluví, nicméně to je tak jediné, co pro to udělají. Ideální je, když se v člověku snoubí jednak odhodlání a jednak také podmínky pro zbavení se přebytečných kilogramů. Určitě je nutné říct, že tyto složky k sobě najdou cestu jen málokdy. Jestliže se to podaří, pak je situace ideální a není doslova co řešit. Základem pro jakékoli hubnutí je jednak cvičení pravidelného rázu a jednak také úprava jídelníčku.

Když se zaměříme na cvičení, tak je možné říct, že je možné volit prakticky jakýkoli druh cvičení, nicméně v současné hodně uspěchané době je určitě dobré volit zejména organizovaný druh pohybu. Většinou toto ovšem z hlediska časové tísně není možné, a tak se lidé uchylují k různým typům cvičení, které jim kýžený efekt v podobě hubnutí mohou přinést. Jmenovat bychom mohli i třeba takovou jógu, která má na hubnutí poměrně zásadní vliv. Jóga je cvičením, které sice není tolik dynamické jako některé ostatní druhy aktivit, nicméně je zapotřebí konstatovat, že se jedná o cvičení, které může velmi efektivně zapracovat na tom, abychom mohli zhubnout.

Než ale přejdeme k samotnému vlivu jógy na hubnutí, je nutné si o józe jako takové říct alespoň několik slov. Jóga jako taková je ryze spirituálním typem cvičení, který v sobě skrývá jak fyzickou složku, tak i složku ryze duchovní. Samotný výraz jóga má svůj původ v jednom z nejstarších jazyků sanskrtu a jedná se volně přeloženo do češtiny o slovní spojení vyjadřující významy jako připoutat, sjednotit či spojit. Jóga je cvičením, které má velmi hluboký historický kořen, který sahá až někde na konec prvního tisíciletí před naším letopočtem. Právě o těchto pramenech se zmiňují brahmány pocházející zhruba z období od roku 900 do roku 500 před naším letopočtem. O józe je zde psáno jako o konkrétním způsobu meditace a uctívání. Jóga je cvičení, díky kterému bychom měli překonat nepravé ego, které nám znemožňuje pohled na skutečný svět, tedy na takový svět, který je pravý a jedinečný. Slovo jóga je možné chápat hned v několika různých významech.

V první řadě je třeba mluvit o takzvaném stylu života karmajóga, který se vyznačuje tím, že člověk nebude nijak sobeckou bytostí. Jinými slovy je možné říct, že jogín předcvičuje takovým způsobem, že se člověk zbaví veškeré sobeckosti, která v něm může být ukryta. Takováto jóga si klade za cíl úplné očištění každého člověka. Jde zejména o očištění duchovního charakteru. Dalším typem jógy, která je praktikována, je bhaktijóga. Jde o takzvanou jógu lásky a také oddanosti. Zajímavá je třeba také hathajóga, která představuje cvičení fyzických pozic, jež mají za úkol dodat člověk cvičícímu v tomto duchu velké množství vitality. Za osmistupňovou stezku velmi pevné vůle je považována královská jóga, která je také nazývána odborně Rádžajóga.

Určitě je možné jmenovat ještě celou řadu dalších stylů cvičení jógy a druhů jógy jako taková, je ovšem nutné také něco říct o tom, jakým způsobem je jóga provozována v současné době, když jsou již její původní hodnoty v mnohém posunuty úplně někde jinam, než byly v dobách minulých. Mění se postupně do určité míry i samotný cíl jógy. V dobách minulých byla jóga hlavně o svém duchovním pojetí. Jinými slovy šlo o cvičení, které mělo za hlavní úkol očistit mysl člověka dovést jej k absolutní harmonii. Určitě je třeba říct, že jóga tohoto byla bez větších problémů schopna, jelikož jejím důsledným cvičením člověk mohl k tomuto cíli dospět.

V současné době je sice základem jógy pochopitelně pořád onen duchovní kodex, nicméně její cvičení je z hlediska tradic již mnohem méně svázané a určitě je nutné poznačit, že člověk jen velmi těžko dojde k úplné rovnováze těla a mysli, když nevěnuje józe prakticky veškerý svůj volný čas, který prostě a jednoduše v důsledku náročného zaměstnání nemá. Moderní cvičení jógy se zaměřuje zejména na pohyb. V podstatě každý člověk potřebuje zejména v dnešní době sedavých zaměstnání dostatek pohybu. Jógu si může klidně zacvičit třeba v ranních hodinách anebo v hodinách odpoledních po pracovní době a stačí mu k tomu pouze podložka, sportovnější oblečení a hlavně vůle cvičit a chtít něčeho v tomto ohledu dosáhnout. Často je úplně ideální, když si člověk zacvičí jógu pouze po ránu a pak by měl mít celý den dostatek vitality, kterou byl schopen díky krátkému, ale účinnému cvičení získat.

Jóga je v současném pojetí brána také do značné míry jako velmi dobrá forma relaxace, kterou je možné provozovat prakticky kdykoli během dne a mnohdy i v samotném zaměstnání. Ke cvičení jógy často není zapotřebí ani žádného cvičitele, který by člověku ukazoval, jak má cvičit. Správná cesta ke cvičení jógy totiž může být různá a je možné ji načíst i v různých knihách.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho prosím :-)
Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu


sponzorované odkazy

Další zajímavé články z rubriky 'Hubnutí a cvičení'
Tipy na jiné články